Protecția elevilor – obiectiv primordial în instituție

În Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”, scopul de bază al activităților este crearea unei atmosfere de colaborare, de respect, de incluziune și de protecție a elevilor, de consolidare a încrederii în sine a acestora. De aceea, astăzi, 04 ianuarie, directorul adjunct pentru educație, Zorila Dina, a organizat un seminar instructiv-metodic cu tema: Implementarea Metodologiei cu privire la prevenirea și соmbаtеrеа bullyingului în mediul școlar.

În prima parte a seminarului, cadrele didactice s-au documentat cu noțiunile principale ale Metodologiei și au identificat elementele comportamentelor manifestate de elevii implicați în bullying la cele trei cicluri de școlaritate; formele bullyingului; instrumentele pentru evaluarea comportamentelor manifestate de elevii supuși/inițiatori ai acțiunilor de bullying.

În partea a doua a seminarului, profesorii au lucrat în grup, investigând diverse studii de caz, care au avut obiectivul de a-i instrui pe formabili în prevenirea și intervenția în situațiile de bullying, analizând Modelul de intervenție și primind recomandări în comunicarea eficientă cu părinții.

În concluzie, este necesar ca fiecare dintre noi să utilizăm variate strategii pentru a preveni cazurile de bullying, protejându-ne copiii/elevii, crescând o societate armonioasă.

           

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *