Misiune-Viziune

VIZIUNE

Instituţia oferă servicii educaţionale care au la bază valorile, calitatea, relevanţa materiei de studiu, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii la procesul educaţional, aşa încât fiecare elev să atingă performanţele conform standardelor de calitate şi oferă deschidere la învăţare pe tot parcursul vieţii.

MISIUNE

Liceul Teoretic “Iulia Hasdeu” valorifică potenţialul fiecărui elev şi asigură formarea şi dezvoltarea unei personalităţi armonioase, autonome, competente şi creative capabilă de a se integra eficient într-o societate în continuă schimbare.

VALORI – CHEIE

Calitate Competenţă Corectitudine Creativitate Integritate Respect Perseverenţă Toleranţă Dezvoltare Cooperare Eficienţă