Ziua Națională a Culturii

Eminescu susținea: ,,Fără muncă nu există bunăstare, fără adevăr nu există cultură.” Aserțiunea dată sugerează un îndemn pentru fiecare dintre noi – să căutăm adevărul în filele cărților, să muncim perseverent în drumul cunoașterii, ca să ne dezrobim de incertitudini. În acest context, de Ziua Națională a Culturii, marcată pe data de 15 ianuarie, zi în care îl omagiem pe marele poet, prozator, dramaturg și publicist, Mihai Eminescu, în Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”, au fost organizate diverse activități, cu scopul de a promova valorile culturale ale poporului românesc. Astfel, profesorii de la CM Limba și literatura română au desfășurat ore de limba și literatura română, în care au lecturat, recitat, analizat stihurile eminesciene. De asemenea, elevii au realizat și prezentat postere ce cuprindeau diverse aspecte ale vieții și activității lui Mihai Eminescu; creații plastice ce surprindeau motivele, simbolurile din paginile scriitorului.

Respectul, admirația pentru opera eminesciană au fost exprimate de elevi prin participarea la  Concursul Interinstituţional de creaţie proprie „Eminescu ne unește”, ediția a IV-a. Aceștia au participat la secțiunea „creație proprie” și au așternut pe hârtie cele mai sublime gânduri, prin care au confirmat ideea că prin Eminescu, ne identificăm apartenența la neamul românesc. Așadar, ei au obținut următoarele rezultate:

Locul I

  • Bîlba Mihai, elevul clasei a IX-a „C”, profesoară, Plămădeală Larisa

Locul III

  • Lesnic Mirela, eleva clasei a X-a „A”, profesoară, Slavenschi Emilia

Mențiune

  • Pleșca Iana, eleva clasei a X-a „A”, profesoară, Slavenschi Emilia

Ziua Națională a Culturii a corelat frumos cu organizarea și desfășurarea olimpiadei la limba și literatura română, etapa de sector, cel mai frumos tribut adus culturii – trudind asupra cărților. În cadrul acestei etape, elevii din liceul nostru au obținut următoarele performanțe:

Locul I

  • Sîrghii Iulian, elevul clasei a IX-a „C”, profesoară, Plămădeală Larisa

Locul II

  • Cotruță Mihaela, eleva clasei a IX-a „A”, profesoară, Ciobanu Aliona

Mențiune

  • Chișca Victoria, eleva clasei a IX-a „C”, profesoară, Plămădeală Larisa
  • Pleșca Iana, eleva clasei a X-a „A”, profesoară, Slavenschi Emilia
  • Viziru Doina, eleva clasei a XII-a „A”, profesoară, Radu Ala

În încheiere, suntem convinși că opera eminesciană constituie un izvor de apă pură pentru conștiința românească.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *