TVC „În lumea poveștilor lui Ion Creangă”

Ah! iată primăvara cu sânu-i de verdeaţă!
În lume-i veselie, amor, speranță, viaţă,
Şi cerul şi pământul preschimbă sărutări
Prin raze aurite şi vesele cântări!

Prima zi de primăvară are, pentru românii de pretutindeni, dublă semnificație: celebrăm „Mărțișorul”, triumful primăverii asupra iernii, obiectul cu șnur alb și roșu fiind un simbol al revigorării. Avem, astfel, șansa „să împrimăverim” odată cu izbucnirea ce se naște în jurul nostru.

A doua conotație a acestei zile o reprezintă actualizarea „celei mai roditoare ramuri a prozei românești, ramura care a odrăslit un codru de amintiri și povestiri, a basmului în care copilăria nu se termină niciodată – Ion Creangă”.

Opera scriitorului se întemeiază pe bunul-simț, prin acceptarea cu duioșie a oamenilor „așa cum sunt”, prin păstrarea sacrului, a datinei strămoșești.

Aceste valori sfinte ale poporului român au fost reflectate în cadrul TVC-ului cu genericul: „În lumea poveștilor lui Ion Creangă”, organizat pe data de întâi martie, de către clasele a VI-a, călăuziți de profesoarele de limba și literatura română, Jăpălău Rodica, Radu Ala, Portarescul Liliana.

Cu un decor de poveste, manifestația a prins publicul în farmecul operei crengiene prin actualizarea biografiei scriitorului, prin recitarea celor mai memorabile fragmente din cartea autobiografică „Amintiri din copilărie”, prin dramatizarea poveștilor nemuritoare „Soacra cu trei nurori”, „Capra cu trei iezi” și „Fata babei și fata moșneagului”. Așadar, atmosfera competitivă a mobilizat cele trei echipe – „Bulgărașii de humă”, „Crenguțele” și „Zbânțuiții” – remarcându-se prin originaliatate, creativitate, expresivitate, ținută scenică, talent.

În finalul activității, directorul liceului, Emilia Slavenschi, membră a jurului, a felicitat participanții și profesoarele pentru munca depusă, pentru frumusețea evenimentului, menționând că a asistat la un spectacol în adevăratul sens al cuvântului, îndemnându-i pe elevi să citească, să analizeze, să culeagă în continuare din înțelepciunea textelor crengiene.

Indubitabil, opera lui Ion Creangă reprezintă o sinteză a satului, a neamului strămoșeșc.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *