PROIECTUL EDUCAȚIONAL Scrisul de mână – zestre intelectuală Coordonator, Jechiu Natalia, învățătoare

Dezvoltarea competențelor de producere a mesajelor scrise în clasele primare este o abilitate foarte importantă, care se înscrie în primatul disciplinei Limba și literatura română și urmează a fi dezvoltată gradual.

Pe parcursul activității mele didactice, cu precădere în ultimii ani, am observat că la etapa actuală se face tot mai puțină caligrafie în școală, copiii fiind tot mai mult  obișnuiți cu tastaturi și ecrane tactile.

În calitate de învățător, am constatat necesitatea educării continue a vorbitorului cult de limbă română, în formarea și dezvoltarea competențelor de producere a mesajelor scrise, prin îmbinarea elementelor inerente de dezvoltare a tehnicii scrisului cu cele de creare/producere/redactare a propozițiilor și textelor.

Scrisul de mână este o abilitate esențială în dezvoltarea copiilor, având un efect direct asupra performanței academice. Baza pe care o punem în clasele primare la tehnica scrisului, la ortografie, dar și la modul de a gândi creativ și de a fi responsabil în producerea mesajelor scrise formează zestrea intelectuală a vorbitorului cult de limbă română.
Scopul proiectului este promovarea scrisului caligrafic și dezvoltarea abilităților de scriere la  elevi prin ateliere de scriere și comunicare, producere a mesajului scris în diverse contexte situaționale.

Copiii au fost antrenați în activități extracurriculare, bazate pe ateliere de scriere și comunicare. Participanții din cadrul proiectului sunt elevii claselor I-IV din LT Iulia Hasdeu. Proiectul a cuprins perioada decembrie-februarie.

Pentru realizarea proiectului am parcurs următorii pași:

  • Inițierea proiectului prin prezentarea planului de acțiuni și formarea echipei de lucru;
  • Planificarea proiectului printr-un Program de acțiuni;
  • Implementarea proiectului prin realizarea Programului de acțiuni;
  • Monitorizarea activităților prin: observarea sistematică, autoevaluarea, probe scrise, concursuri, jocuri didactice, activități extracurriculare.

În baza planului de acțiuni au fost realizate diverse produse: postere, desene, scrisori, felicitări, creații proprii (compuneri și poezii), cărți în baza operelor citite, obiecte de decor etc.

Așadar, competența de scriere  constituie o prioritate în dezvoltarea armonioasă a școlarului mic. Scrisul este un instrument al muncii intelectuale și trebuie acordată o atenție specială formării și consolidării deprinderilor de scriere corectă, lizibilă, dar și dezvoltării gustului estetic, cultivării perseverenței și a unei atitudini responsabile față de munca intelectuală.

 

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *