DECADA CM LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

DECADA CM LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Limba română este țărâna cea mai ușoară de pe pieptul românului. Se crede că întreaga natură a ostenit la zidirea Limbii Române. Acest grai strămoșesc reprezintă plăcerea de a ne exprima gândurile, sentimentele și durerea prin sfânta slovă românească. Limba română nu este un stil artistic, Ea este viață, istorie, salvare. Astfel, Programul de acțiuni din cadrul decadei limbii și literaturii române, în Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”, cu genericul Carte frumoasă, cinste cui te-a scris…, realizat în perioada 14 februarie 2023 – 01 martie 2023, a avut rolul de a contribui la asigurarea interesului permanent al elevului pentru performarea sa ca vorbitor şi cititor elevat, cult, pentru stimularea și dezvoltarea sa ca receptor/producător de mesaje și
interpret de texte diverse, ce au o funcţionalitate evidentă în contextul actual.
Deschiderea decadei s-a realizat prin omagierea versului vierean – spectacol literar-
muzical cu genericul Eu sunt poetul acestui neam…. În cadrul activității, elevii au recitat expresiv poezii, au prezentat dramatizări din opera martirului neamului, Grigore Vieru, și au interpretat cântece pe versurile nemuritoare ale poetului basarabean.
Cultura comunicării și scrierii corecte au fost promovate prin concursul școlar Dictare
pentru fiecare, acțiune ce a contribuit la autoevaluarea elevilor în ceea ce privește cunoașterea sistemelor limbii.
Recitalul de poezie din creația scriitorilor Grigore Vieru, Mihai Eminescu, Vasile
Romanciuc, Iulian Filip, Ana Blandiana a promovat autocomunicarea elevilor într-un sistem  propriu de valori, în interacţiune cu axiologia literară.
Performanța, competitivitatea și motivația elevilor din treapta gimnazială au fost
stimulate prin desfășurarea Olimpiadei pentru juniori, activitate ce a constituit o sursă de potențare, o modalitate prin care participanții și-au crescut stima de sine.
Pe parcursul celor două săptămâni, elevii s-au implicat în diverse concursuri de creație: 
Concursul Republican de poezie „Mărțișor – Acrostih”, Concursul Internațional de Lectură și Creație „ProLectura”. Astfel, elevii au creat diverse texte, prin care au promovat valorile general- umane și tradițiile neamului românesc: pacea, toleranța, credința, Mărțișorul.
Respectul pentru valorile culturale a fost insuflat elevilor de către profesoarele de limba și literatura română prin vizite la Teatrul Național „Mihai Eminescu”, fiind spectacole „Pomul vieții” de Dumitru Matcovschi și „Romeo și Julieta” de William Shakespeare . Revenind în sala de clasă, au fost desfășurate ateliere de discuție, prin care s-au analizat reprezentațiile teatrale.
Pe data de 01 martie, elevii din paralela claselor a VII-a ne-au prezentat un TVC cu
genericul Călătorie în lumea poveștilor lui Ion Creangă, activitate ce a subliniat obiceiurile satului românesc și filozofia de viață a țăranului.
În finalul decadei, doamna Director, Emilia Slavenschi, a menționat că Programul de
acțiuni, cu genericul Carte frumoasă, cinste cui te-a scris…, s-a realizat cu succes, grație elevilor harnici și talentați din Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” și datorită neobosiților dascăli care știu să-i ghideze și să-i motiveze pe copii, dezvoltându-le gândirea critică și pregătindu-i pentru viața de adult.

Așadar, această frumoasă echipă a CM Limba și literatura română, continuă realizarea cu multă abnegație a procesului educațional, îmbinând armonios activitățile curriculare cu cele extrașcolare. Astfel, ne închinăm cu pietate și le mulțumim mult celor care au realizat acest plan de activitate fructuos:
 Emilia Slaveschi, director, profesoară de limba și literatura română
 Plămădeală Larisa, director adjunct responsabil de procesul educațional, profesoară de limba și literatura română
 Radu Ala, șefa CM, profesoară de limba și literatura română
 Costin Tatiana, profesoară de limba și literatura română
 Ciobanu Aliona, profesoară de limba și literatura română
 Jăpălău Rodica, profesoară de limba și literatura română
 Portarescul Liliana, profesoară de limba și literatura română

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *