DECADA CM ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

„Consideră elevul o făclie pe care să o aprinzi astfel, încât mai târziu să lumineze cu
lumină proprie.” Plutarh
Unde-i pace și iubire, e noroc și fericire! Această convingere sfântă a constituit genericul decadei CM Învățământul primar, care s-a desfășurat în perioada 21 februarie 2023 – 03 martie 2023. Zece zile de tradiții valoroase, prin care au fost promovate valorile neamului românesc – limba română, Grigore Vieru, pacea, iubirea, Mărțișorul, copilăria, părinții.
Decada a debutat cu un concurs de creativitate – decorarea ușilor, sălilor de clasă cu
temele „PACEA” și „IUBIREA”. Membrilor juriului le-a fost dificil să aprecieze, întrucât fiecare clasă s-a manifestat prin originalitate și ingeniozitate.
Pe data de 24 februarie, elevii și învățătorii l-au celebrat pe Dragobete prin activitatea cu genericul Mult îmi place și iubesc,/Portul nostru strămoșesc! În această zi, fiecare clasă a actualizat și valorificat frumusețea portului național românesc.
Întâlnirea cu scriitoarea Ada Zaporojan, de pe data de 27 februarie, a contribuit la
formarea unui cititor avizat, fiindcă elevii au fost entuziasmați de dialogul cu autoarea textelor din manualul de Limba și literatura română.
Ziua de 01 martie a fost bogată prin activitățile: Concurs-expoziție: Pe aripi de vânt în
zbor,/Vine în țară Mărțișor!; vizionarea Spectacolului Isprăvile lui Ciufulică, prezentat de Teatrul de păpuși Clopoțel; ore publice cu tema Viața și activitatea marelui povestitor, Ion Creangă.
În cadrul decadei, s-a promovat scrierea corectă și lizibilă prin Concursul Dictare pentru fiecare. De asemenea, elevii din clasa a IV-a au susținut testarea pe eșantion reprezentativ atât la matematică, cât și la limba și literatura română, sesiunea 2023, demonstrând că sunt pregătiți pentru evaluarea națională și pentru a continua procesul educațional în următoarea treaptă de școlaritate.
Spectacolul literar-muzical cu genericul Sărut, măicuță, mâna ta!, organizat pe data de 02 martie, de către clasele a IV-a „D” și „C”, a sensibilizat publicul prin versurile emoționante despre ființa dătătoare de viață, Mama.
În cadrul mesei rotunde de totalizare a decadei, Fedoreț Silvia, director adjunct interimar responsabil de procesul educațional la treapta primară, a menționat că Programul de acțiuni a fost realizat cu succes, dovadă fiind numărul impunător de diplome.
Doamna Director, Emilia Slavenschi, a felicitat toate învățătoarele profesioniste și copiii harnici din treapta primară pentru devotament, creativitate, responsabilitate, colaborare, subliniind că este mândră de o astfel de echipă valoroasă. Totodată, dumneaei le-a urat mult succes în continuare, inspirație și pasiune pentru meserie, mulțumindu-le învățătoarilor: Burzacovschi Olga, Pearjă Tamara, Palamarciuc Galina, Danu Stela, Ulinici Dorina, Fedoreț Silvia, Jechiu Natalia, Doloșcan Aurelia, Bejan Nona, Sarabaș Eugenia, Chilian Lilia, Para Nadejda, Franț Alina.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *