Conferința de Totalizare a Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”

Conferința de Totalizare a Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”

          Samuel Johnson și Denis Waitley afirmau: Marile realizări sunt atinse nu prin putere, ci prin perseverență și cele mai mari realizări sunt acelea de care beneficiază alții. Aserțiunea respectivă a constituit mottoul Conferinței de Totalizare a activității pentru anul academic 2022-2023 a Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” cu genericul „Educația astăzi – între viziune și acțiune. Mă implic în educația ta!”, ediția I, desfășurată pe data de 05 iunie 2023.

          Responsabili pentru buna organizare și desfășurarea de calitate a evenimentului au fost Plămădeală Larisa și Jăpălău Rodica, directori adjuncți responsabili de procesul educațional.

          Activitatea, moderată cu succes de Ciobanu Aliona, profesoară de limba și literatura română, și Jechiu Natalia, învățătoare, a decurs în trei etape:

          I etapă:

  • Deschiderea festivă a conferinței. Mesajul de salut
  • Prezentarea Rapoartelor de activitate ale Comisiilor metodice

a II-a etapă:

  • Laboratorul: Schimb de bune practici

a III-a etapă:

  • Decernarea diplomelor. Cuvânt de încheiere

În prima sesiune, doamna director, Emilia Slavenschi, a venit cu un cuvânt de salut, prin care a subliniat că anul de studii 2022-2023 a fost roditor, întrucât rezultatele colectivului au inspirat și bucurat întreaga comunitate academică din țară și de peste hotare. În continuare, Comisiile metodice și-au prezentat Raportul de activitate, prin care au enumerat realizările la concursurile școlare și extracurriculare, participările la diverse sesiuni de formare, implicarea în proiecte locale, municipale, naționale și internaționale, cu accent obiectiv pe analiza SWOT a activității pedagogice.

          În a doua parte a Conferinței, profesorii și-au diseminat experiența bogată în cadrul Laboratorului Schimb de bune practici. Astfel, Moglan Viorica, profesoară de matematică, grad didactic superior, a prezentat implementarea cu succes a proiectului STEAM, coordonat de dumneaei.

          O altă experiență valoroasă a fost prezentată de profesoara de geografie, grad didactic superior, Cozma Natalia. Cadrul didactic ne-a relatat despre „Materialul didactic inedit – instrument de formare/dezvoltare a competențelor specifice la o disciplină. Blogul https://geoclasa12.blogspot.com/.”

          A treia diseminare a constituit-o Proiectul educațional al învățătoarei Burzacovschi Olga, grad didactic unu.

          În finalul Conferinței, doamna director, Emilia Slavenschi, a felicitat corpul didactic al liceului, subliniind că, într-adevăr, activitatea instituției este valoroasă, impresionantă, semnificativă, fiind mândră de prestanța profesională a colectivului pedagogic. În acest context, dumneaei le-a mulțumit tuturor învățătorilor/ profesorilor și a decernat diplome dascălilor participanți la diverse concursuri, remarcându-se cu rezultate deosebite, celor care au implementat variate proiecte educaționale sau au organizat activități extracurriculare inedite în anul de studii 2022-2023.

          Așadar, constatăm că activitatea Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”, în anul de studii 2022-2023, a fost prodigioasă, realizată cu devotament și profesionalism.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *