Concursul Internațional de Lectură și Creație PRO LECTURA

Lectura textelor folclorice ne oferă oportunitatea de a ne cunoaște și înțelege în profunzime valorile strămoșilor noștri. De asemenea, operele respective ne ajută să ne redescoperim și să apreciem identitatea națională și culturală a plaiului ce ne leagănă existența. În acest context, Concursul Internațional de Lectură și Creație PRO LECTURA, desfășurat în perioada 1 martie – 15 aprilie, cu genericul Folclorul – o călătorie prin copilărie, trecut și tradiție, deschide tuturor elevilor, cadrelor didactice, părinților și bunicilor șansa de a-și îmbunătăți competențele lectorale, de scriere și de interpretare a operelor folclorice, prin actualizarea și valorificarea comorilor trecutului. În această ordine de idei, menționăm că Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” păstrează și promovează în permanență tezaurul sacru, călăuzindu-i pe elevi să se inspire continuu din înțelepciunea străbunilor neamului românesc. De aceea, an de an, participăm cu entuziasm la toate probele concursului. În ediția actuală, comunitatea educațională a instituției noastre a participat la secțiunile: lucrare plastică, creație literară, recital, jurnalul personajului literar.

Participanții au realizat produse inedite, prin care au reflectat bogăția culturală a poporului românesc: tradițiile, obiceiurile, ocupațiile strămoșilor, portul popular, limbajul regional, doinele, cântecele, proverbele, zicătorile, ghicitorile, snoavele, vorba dulce și melodioasă a locuitorilor etc.

Echipa de jurizare, atât la etapa locală, cât și la cea internațională (credem noi), a avut o misiune dificilă – de a aprecia valoroasele produse ale participanților.

Directorul liceului, Emilia Slavenschi, în cadrul decernării diplomelor, a felicitat toți participanții, îndemnându-i să lectureze în continuare opera folclorică a neamului românesc.

De asemenea, mulțumim mult coordonatorului local, Ala Radu, și profesoarelor de limba și literatura română: Plămădeală Larisa, Jăpălău Rodica, Costin Tatiana, Ciobanu Aliona, Portarescul Liliana.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *