„Metodologia de evaluare a performanțelor individuale ale personalului didactic din instituțiile de învățământ primar și secundar în vederea stabilirii sporului pentru performanța individuală”

            Rezultatele deosebite în  domeniul de activitate sunt apreciate și valorificate, constituind un stimul pentru implicarea profesională a scălilor. În acest context, pe data de 26 septembrie, 2023, directorul Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”, Emilia Slavenschi, a  organizat și desfășurat un atelier de lucru cu personalul didactic al instituției, în care s-a studiat minuțios „Metodologia de evaluare a performanțelor individuale ale personalului didactic din instituțiile de învățământ primar și secundar în vederea stabilirii sporului pentru performanța individuală”. Astfel, profesorii au creat echipe de lucru în funcție de comisie metodică și au enumerat activitățile relevante, acțiunile direct observabile ale personalului didactic, specifice disciplinei și caracterului atribuțiilor, pentru fiecare indicator de performanță, evidențiind:
        a) nivelul cantitativ și calitativ al sarcinilor realizate de către cadrul didactic;
        b) gradul de implicare în îndeplinirea atribuțiilor pentru promovarea calitălții în educație;
        c) creativitatea și spiritul de inițiativă în elaborarea și implementarea proiectelor instituționale.
         În urma dezbaterilor din cadrul grupurilor, șefii comisiilor metodice și-au prezentat produsele prin care au subliniat activitățile (însoțite de dovezi) ce constituie performanța individuală a cadrului didactic.
         În evaluarea atelierului, doamna director a menționat că activitatea realizată a fost necesară și eficientă. De asemenea, dumneaei a subliniat că acum este sigură de faptul că fiecare profesor își va coordona activitatea eficace, iar în luna decembrie, se va autoevalua obiectiv.  

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *