Activitate

Proiectul educațional
„Simpozionul inter/transdisciplinar
Iulia Hasdeu – un suflet de adolescent în zbucium și armonie” ​

       Un omagiu de recunoștință față de personalitatea și creația Iuliei Hasdeu, în perioada 22 noiembrie – 26 noiembrie 2021, în Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”, s-a desfășurat a VI-a ediție a Simpozionului inter/transdisciplinarIulia Hasdeu” – un suflet de adolescent în zbucium și armionie, proiect educațional coordonat de profesorii de limba și literatura română,

Slavenschi Emilia și Plămădeală Larisa. Programul de activitate, realizat cu mult succes atât de învățători, cât și de profesorii de limba și literatura română, a fost divers, cuprinzând un șir vast de acțiuni: spectacol literar-muzical, joc de rol, recital, creații plastice, exegeză, masă rotundă etc. Astfel, elevii s-au implicat cu mult entuziasm în toate acțiunile, fiind creativi, originali, expresivi și înflăcărați.

Succesul realizării activităților a fost confirmat prin numărul mare de diplome înmânate elevilor la activitatea de închidere a simpozionului.

Le urăm succese organizatorilor și participanților, dorindu-le să continue acest proiect inedit.

Proiectul educațional

Simpozionul inter /transdisciplinar    

Iulia Hasdeu – un suflet de adolescent în zbucium și armionie

 Un omagiu de recunoștință față de personalitatea și creația Iuliei Hasdeu, în perioada 22 noiembrie – 26 noiembrie 2021, în Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu, s-a desfășurat a VI-a ediție a Simpozionului inter/transdisciplinarIulia Hasdeu” – un suflet de adolescent în zbucium și armionie, proiect educațional coordonat de profesorii de limba și literatura română, Slavenschi Emilia și Plămădeală Larisa. Programul de activitate, realizat cu mult succes atât de învățători, cât și de profesorii de limba și literatura română, a fost divers, cuprinzând un șir vast de acțiuni: spectacol literar-muzical, joc de rol, recital, creații plastice, exegeză, masă rotundă etc. Astfel, elevii s-au implicat cu mult entuziasm în toate acțiunile, fiind creativi, originali, expresivi și înflăcărați.

Succesul realizării activităților a fost confirmat prin numărul mare de diplome înmânate elevilor la activitatea de închidere a simpozionului.

Le urăm succese organizatorilor și participanților, dorindu-le să continue acest proiect inedit.